Člani sveta zavoda:

Predsednica: KSENIJA POTOČNIK šola
Podpredsednica MOJCA ŠEGEL  šola
Člani: KSENIJA GRM šola
ROSANA BUH šola
KATJA KOTNIK Vrtec
ROMAN KOTNIK Svet občine
ANDREJ POKLIČ Svet občine
Marija Jeseničnik Svet občine
Vladka Maligoj Svet staršev
Matjaž Hrženjak Svet staršev
Maša Iršič Kos Svet staršev; vrtec

LDN šola SEPTEMBER 2019 2020

LDN VRTEC 2019-2020

Poslovnik SS 2019

Samoevalvacija 19

VZGOJNI NAČRT OS VITANJE

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ VITANJE

Priloga A pravila šolskega reda

Priloga B pravila šolskega reda

Priloga C-pravila šolskega reda za učence 

CENIK ŠOLSKE PREHRANE 1.10.2019

Cenik prostorov 2019 2020

Zapisnik 2.redne seje SZ in SS februar 2020

Zapisnik 1 redne seje SZ in SS sept 2019

Poslovno poročilo 19

Fnančni plan 20

 

 

 

 

Cenik šolske prehrane

Cenik uporabe prostorov v OŠ Vitanje

Predpisi VIZ

Svet zavoda pristojnosti 2016

POSLOVNIK SVETA ZAVODA 2016

LDN VRTEC 2018-2019

LDN šola 2018 2019

Kadrovski načrt in plan dela 2018

Zapisnik predloga uporabe DELOVNIH zvezkov 2018 19

Zapisnik predloga uporabe UČBENIKOV 2018 19 in seznam učbenikov – kopija

Poslovno poročilo 2017

Samoevalvacija 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Poročilo junij 2017

Delovni zvezki 2017 18

Učbeniki 2017 18

Samoevalvacija 16 – 17

LDN vrtec 2016-2017

LDN SEPTEMBER 2016 2017

Razvojni načrt 2015 -20120   VRTEC

Razvojni načrt 2015-2020  ŠOLA

Poslovno poročilo in realizacija 2016

poročilo junij 2016

Kadrovski načrt in plan dela 2016

Poslovno poročilo 2015

Zapisnik 1 redne seje SZ in SS sept 2018

Zapisnik 2. seje SZ in SS februar 2019 

Zapisnik 3 redne seje SZ in SS junij 2019

Pročilo junij 2019

Kadrovski načrt

Delovni zvezki za Svet staršev

Seznam Gradiv zapisnik predloga uporabe UČBENIKOV 2019 20 in seznam učbenikov

Zapisnik 3 redne seje SZ in SS junij 2018

Zapisnik 2.redne seje SZ in SS februar 2018 

Zapisnik 3 redne seje SZ in SS junij 2017

Zapisnik 2.redne seje SZ in SS februar 2017

Zapisnik 1 redne seje SZ in SS sept 2016

Zapisnik 3 redne seje SZ in SS junij 2016

Zapisnik 1 izr seje SZ maj 2016

Zapisnik 1 redne seje SZ in SS sept 2015

Zapisnik 2.redne seje SZ in SS febr. 2016

Razvojni načrt 2015 -20120   VRTEC

Razvojni načrt 2015-2020  ŠOLA

 

 

(Skupno 293 obiskov, današnjih obiskov 1)