Prvič se v letošnjem šolskem letu  OŠ Vitanje pridružuje nacionalnemu projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE (DEKD), ki je del evropskega projekta. Namen DEKD je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in naravne dediščine okrog nas. Letošnja tema, Voda – od mita do arhitekture  želi opozoriti  na ogroženo dediščino voda.

Z velikim navdušenjem smo se mentorji in učenci posvetili različnim vidikom obravnave hidrološke dediščine.
Na razredni stopnji so izpostavili vodo kot vrednoto (mentorica Rosana Buh) . Več…
Spremljali so pot Hudinje, Breznice, Hočne (mentorici Breda Jakop in Vera Pesjak). Več…
Peli so pesem Dekle je po vodo šla, igrali  igro  Voda čarodejka, deklamirali verze o vodi, ki so jih sami zapisali (mentorici Magda Pušnik in Melita Hrovat). Več…
Govorili so o oskrbi s kvalitetno vodo in njenim varčevanjem. (mentorica Lidija Črešnik). Več…
Dramatizirali so pravljico Pod medvedovim dežnikom ali zaplesali ples Ob bistrem potoku je mlin (mentorica Ida Pačnik). Več…
Na predmetni stopnji  so  raziskovali reko Hudinjo in jo makrobiološko analizirali (mentorica Mojca Šegel). Več…
Določali so maso kapljici vode iz Hudinje, raziskovali uporabo vode pri določanju prostornine različnih teles, določali gostoto, hitrost in rečni pretok Hudinje (mentorica Tilka Jakop). Več…
Prebirali so ljudsko bajko Povodni mož v Vitanjskem jezeru in  Vorančevo novelo Vodnjak (mentorica Angela Bornšek). Več…
Sledi vode so poiskali v različnih pesemskih in proznih besedilih. O tem so poročali. (mentorica Jožica Kotnik). Več…
Reke in pregovore na temo vode so prevajali v angleščino (mentorica Andreja Pinter). Več…
Ogledali so si kratek dokumentarni prispevek o vodi v angleščini in spoznali novo besedišče, s pomočjo katerega so v skupinah sestavljali pesmi o vodi (mentorica Petra Čebular). Več…
V slovenskem glasbenem izročilu so iskali sledi obrednega darovanja vodi, poslušali in prepevali slovenske ljudske in umetne pesmi o vodi in jih likovno ilustrativno povezali z gledališčem kamišibaj (mentorica Mojca Koban Dobnik). Več…
Raziskovali so  delovanje mlinskih koles, vodnih turbin in hidroelektrarn (mentor Božidar Zidanšek). Več…
Iskali so pesmi, pripovedi in zgodbe o vodi (mentorica Jožica Vivod). Več…
Odkrivali so kulturno in naravno dediščino ob reki Hudinji od OŠ Vitanje do Rakovca in iskali ideje za vodno učno pot (mentor Robert Pritržnik). Več…
Ogledali so si film Boj na požiralniku (mentorica Sintija Gorenjak). Več…
Pri matematiki so proučevali “VIRTUALNO VODO”.(mentor Suzana Pušnik) Več…
Naše delo v projektu bomo javnosti predstavili na kulturni prireditvi v aprilu 2018, ko bomo izdali tudi tematsko glasilo.
Koordinatorka DEKD na OŠ Vitanje:
Mojca Koban Dobnik
(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)