DEKD FIZIKA 2017

8. razred:
Učenci so v parih izvedli poskus določanja kapljice vode. Plastičen kozarec so     napolnili z vodo, pred tem so plastičen kozarec stehtali.  Kapalko so napolnili z vodo. S stiskanjem gumijastega dela kapalke so nakapljali določeno število kapljic v drug (enak) plastičen kozarec. Nato so stehtali plastičen kozarec z nakapljano vodo. Odšteli so maso kozarca, maso kapljic vode pa so delili s številom kapljic. Rezultat masa ene kapljice vode. Učenci so v menzuro natočili določeno količino vode in jo odčitali. Nato so v vodo potopili telo (kamenček, plastelin), ki so mu želeli izmeriti prostornino. Odčitali so povečanje skupne prostornine, ko so v vodo potopili telo. To povečanje prostornine vode je enako prostornini telesa. Nato so učenci še določali prostornino manjših teles (žebljičke, frnikole). Poskus so izvedli podobno kot za kamenček, le-da so v menzuro dali več enakih teles in nato to povečanje skupne prostornine  delili s številom teles in dobili prostornino enega telesa (žebljička, frnikule).
9. razred:
Dva učenca sta v plastenki prinesla vodo iz Hudinje. Najprej so stehtali prazno menzuro. Nato so vodo do določene višine natočili v menzuro in odčitali prostornino vode. Sledilo je tehtanje te vode z menzuro. Odšteli so maso menzure in dobili maso vode. Sledil je izračun gostote vode. Maso vode so delili s prostornino vode. Učenci so od doma prinesli majhne koščke lesa. Šli smo k potoku Hudinja ob travnatem igrišču pri šoli. Izmeri smo določeno razdaljo ob strugi. V vodo smo položili kos lesa in izmerili čas, ki ga je ta kos lesa potreboval, da ga je voda prinesla na odmerjeni razdalji. Naredili smo več meritev in nato izračunali hitrost »potovanja« tega kosa lesa in s tem dobili približno  hitrosti vode v strugi. Izmerili smo tudi širino struge in višino vode, ter določili rečni pretok s pomočjo hitrosti vode in ploščine rečnega preseka. Anekdota: Ko smo pričeli s spuščanjem koškov lesa po vodi, se je od nekod pojavil velik črn kuža in  nas pri meritvah oviral. Nekajkrat je naš kos lesa prinesel iz potoka,
še preden ga je voda pričela nositi po strugi navzdol.

PROJEKT DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017

Prvič se v letošnjem šolskem letu  OŠ Vitanje pridružuje nacionalnemu projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE (DEKD), ki je del evropskega projekta. Namen DEKD je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in naravne dediščine okrog nas. Letošnja tema, Voda – od mita do arhitekture  želi opozoriti  na ogroženo dediščino voda.

Z velikim navdušenjem smo se mentorji in učenci posvetili različnim vidikom obravnave hidrološke dediščine.
Na razredni stopnji so izpostavili vodo kot vrednoto (mentorica Rosana Buh) . Več…
Spremljali so pot Hudinje, Breznice, Hočne (mentorici Breda Jakop in Vera Pesjak). Več…
Peli so pesem Dekle je po vodo šla, igrali  igro  Voda čarodejka, deklamirali verze o vodi, ki so jih sami zapisali (mentorici Magda Pušnik in Melita Hrovat). Več…
Govorili so o oskrbi s kvalitetno vodo in njenim varčevanjem. (mentorica Lidija Črešnik). Več…
Dramatizirali so pravljico Pod medvedovim dežnikom ali zaplesali ples Ob bistrem potoku je mlin (mentorica Ida Pačnik). Več…
Na predmetni stopnji  so  raziskovali reko Hudinjo in jo makrobiološko analizirali (mentorica Mojca Šegel). Več…
Določali so maso kapljici vode iz Hudinje, raziskovali uporabo vode pri določanju prostornine različnih teles, določali gostoto, hitrost in rečni pretok Hudinje (mentorica Tilka Jakop). Več…
Prebirali so ljudsko bajko Povodni mož v Vitanjskem jezeru in  Vorančevo novelo Vodnjak (mentorica Angela Bornšek). Več…
Sledi vode so poiskali v različnih pesemskih in proznih besedilih. O tem so poročali. (mentorica Jožica Kotnik). Več…
Reke in pregovore na temo vode so prevajali v angleščino (mentorica Andreja Pinter). Več…
Ogledali so si kratek dokumentarni prispevek o vodi v angleščini in spoznali novo besedišče, s pomočjo katerega so v skupinah sestavljali pesmi o vodi (mentorica Petra Čebular). Več…
V slovenskem glasbenem izročilu so iskali sledi obrednega darovanja vodi, poslušali in prepevali slovenske ljudske in umetne pesmi o vodi in jih likovno ilustrativno povezali z gledališčem kamišibaj (mentorica Mojca Koban Dobnik). Več…
Raziskovali so  delovanje mlinskih koles, vodnih turbin in hidroelektrarn (mentor Božidar Zidanšek). Več…
Iskali so pesmi, pripovedi in zgodbe o vodi (mentorica Jožica Vivod). Več…
Odkrivali so kulturno in naravno dediščino ob reki Hudinji od OŠ Vitanje do Rakovca in iskali ideje za vodno učno pot (mentor Robert Pritržnik). Več…
Ogledali so si film Boj na požiralniku (mentorica Sintija Gorenjak). Več…
Pri matematiki so proučevali “VIRTUALNO VODO”.(mentor Suzana Pušnik) Več…
Naše delo v projektu bomo javnosti predstavili na kulturni prireditvi v aprilu 2018, ko bomo izdali tudi tematsko glasilo.
Koordinatorka DEKD na OŠ Vitanje:
Mojca Koban Dobnik

Tehnika je cool 2

11. januarja 2017 se je v KSEVTu odvila prireditev, ki je popeljala projekt TEHNIKA JE COOL v življenje.

Udeležili so se jo učenci in učitelji TIT iz osnovnih šol: Ob Dravinji, Pod goro, Loče, Zreče in Vitanje.

Spremljali so jih ravnatelj in ravnateljice.

Župan občine Vitanje, in SPONZORJI.

Predstavitev projekta

Vsem sponzorjem, ki so OŠ Vitanje pomagali s sredstvi – HVALA

GKN Driveline d.o.o., Zreče
KOVINAR d.o.o., Vitanje
Območna obrtna Zbornica Slov. Konjice
Marjan Borovnik s.p., Vitanje
SANIDENT d.o.o., Zreče
Marjan Korošec s.p., Ljubnica
Stanko Krajnc, Zreče
Slavko Gorjak s.p., Vitanje
SIRENA d.o.o., Vitanje
Kitek Slavko s.p., Vitanje
Stanislav Fijavž s.p., Vitanje