Tehnika je cool 2

11. januarja 2017 se je v KSEVTu odvila prireditev, ki je popeljala projekt TEHNIKA JE COOL v življenje.

Udeležili so se jo učenci in učitelji TIT iz osnovnih šol: Ob Dravinji, Pod goro, Loče, Zreče in Vitanje.

Spremljali so jih ravnatelj in ravnateljice.

Župan občine Vitanje, in SPONZORJI.

Predstavitev projekta

Vsem sponzorjem, ki so OŠ Vitanje pomagali s sredstvi – HVALA

GKN Driveline d.o.o., Zreče
KOVINAR d.o.o., Vitanje
Območna obrtna Zbornica Slov. Konjice
Marjan Borovnik s.p., Vitanje
SANIDENT d.o.o., Zreče
Marjan Korošec s.p., Ljubnica
Stanko Krajnc, Zreče
Slavko Gorjak s.p., Vitanje
SIRENA d.o.o., Vitanje
Kitek Slavko s.p., Vitanje
Stanislav Fijavž s.p., Vitanje

Slovenska dediščina 1

Naša šola poglobljeno spoznava izbrano evropsko državo, njeno delovanje, funkcijo in značilnosti že 7. leto. Letošnja izbrana tema je SLOVENSKA DEDIŠČINA v vseh svojih pojavnih oblikah.

Projekt je zasnovan tako, da praktično in teoretično doseže vse učence naše šole, saj učitelji na izbrano temo, ki je vezana na dodeljeno državo, skozi celotno šolsko leto obravnavajo z različnimi oblikami dela, učenci pa so lahko razdeljeni tudi v posamezne skupine, kjer ustvarjajo in poglabljajo svoje znanje. Pri izvajanju projekta smo posebej  pozorni na vključevanje nadarjenih učencev, učencev, ki se drugače ne želijo posebej izraziti in izpostaviti ter vseh tistih, ki so posredno povezani s šolo (starši, lokalna skupnost).

Projekt Evropska vas nas opozarja, da imamo ljudje, ki ustvarjamo in živimo v Evropski uniji veliko različnih in tudi skupnih stvari. Ugotovimo pa, da če razumemo drug drugega, in ga tudi spoštujemo, (s)poznamo različnosti narodov in na koncu gradimo boljši svet.

 

Rosana Kozjan,

šolska koordinatorica Evropske vasi

Tehnika je COOL

TEHNIKA JE COOL

PREDSTAVITVENA DELAVNICA MODULARNIH DIDAKTIČNIH STROJČKOV UNIMAT 21.10.2015

 

V sredo 21.10. 2015 je bila v OŠ Pod goro v Slovenskih Konjicah predstavitev Modularnih didaktičnih strojčkov UNIMAT. Organizirana je bila v sodelovanju med podjetjem The Cool Tool iz Avstrije in Osnovnimi šolami Vitanje, Zreče, Slov. Konjice in Loče.

Poleg predstavnika podjetja The Cool Tool g. Manfreda Heindla in Predstojnice ZRSŠ CE mag. Sonje Zajc, so bili prisotni vsi ravnatelji omenjenih OŠ: ga. Tilka Jakob-ravnateljica OŠ Vitanje, g. Peter Kos-ravnatelj OŠ Zreče, mag. Nevenka Brdnik-ravnateljica OŠ Ob Dravinji, ga. Darja Ravnik-ravnateljica OŠ Pod goro in ga.Metka A. Bezenšek-ravnateljica OŠ Loče

Prav tako so bili prisotni vsi Učitelji TIT : g. Božo Zidanšek-OŠ Vitanje, ga. Jelka Šenk OŠ Zreče,

  1. Stanko Polanec OŠ Ob Dravinji, g. Bojan Hrovat OŠ Pod Goro in g. Bogdan Meglič OŠ Loče.

 

S strani Tima The Cool Tool Slovenija sta bila prisotna g. Zoran Slomšek in Marjan Hren.

 

Skupne ugotovitve predstavitvene  delavnice so bile:

  1. Predstavljeni didaktični pripomočki imajo možnost uvajanja v obstoječi Kurikul za osnovne šole v Sloveniji tako na nižji kot na višji stopnji – umestitev je možna
  2. Modularni sistem strojčkov omogoča dograjevanje komponent od enostavnih ročnih obdelav lesa in kovine do CNC opremljenih strojčkov.
  3. So varni za delo otrok
  4. Vzdrževanje je enostavno, ker se vedno zamenja samo pokvarjena komponenta, rezervni deli so zagotovljeni in 5 letna garancija. Enako so zagotovljeni materiali za delo na strojčkih po sprejemljivih cenah.
  5. Podjetje The Cool Tool zagotavlja skozi svoje izkušnje v Evropi in svetu usposabljanje in izobraževanje učiteljev za praktično delo na strojčkih in za pomoč pri izbiri in izdelavi primernih projektov za šole.
  6. Sam Pilotski projekt »Tehnika je kul« je zanimiv, ker povezuje skupaj 5 OŠ in s tem lahko pridobimo bolj kvalitetne rezultate glede uporabe v OŠ v Sloveniji.
  7. Prvo praktično delo učiteljev TIT na delavnici in kontakt z njimi kaže, da čeprav so strojčki na prvi pogled kot igrala, imajo kljub temu vse značilnosti produkcijskih strojev in se da na njih lepo posnemati realno delo v industrijski praksi.

 

NA KONCU SMO SI VSI PRISOTNI ZAŽELELI USPEŠNO ZBIRANJE DONATORSKIH SREDSTEV ZA ČIMPREJŠNJO URESNIČITEV PROJEKTA.

 

Zapisal . Marjan Hren

Zreče, 22.10.2015

Češka TD1

VELIKA ČEŠKA V MALEM VITANJU
Dan pred prihodom pomladi so učenci nižje stopnje OŠ Vitanje v okviru projekta Evropska vas spoznavali državo Češko. Uživali so ob gledanju čeških risank, izdelavi lutk, gradov in lepljenk, dramatiziranju, poslušali in brali so češke zgodbice o Žogici Nogici in Mravljinčku Ferdinandu, iskali recepte čeških tradicionalnih jedi, izdelovali plakate, risali stripe in celo  šivali so.

(več …)

Stran 5 od 6« Prva...23456