DEKD 3.r 2017

Učenci so se na krilih domišljije podali v svet pisanja. S Kapljico vode so potovali v širni svet. Prispevki, ki so nastali, pričajo o bogatem domišljijskem svetu tretješolcev. Izbrali smo tri prispevke, ki jih bomo tudi predstavili. Svoje delo so pri LUM nadgradili in ilustrirali vsak svoj pisni izdelek. Pri MAT smo predstavili porabo vode v štirih šolah- v primerljivih oddelkih. Lani smo bili Vodni agenti-člani mednarodnega projekta. Skrbno smo merili porabo vode. Za prikaz smo izbrali obdobje od januarja do junija 2017.Učenci so ob stolpičnem prikazu ugotavljali, da je poraba vode kar povsod približno enaka. Naučili smo se novo ljudsko Dekle je po vodo šlo. Na novo pa smo priredili lani naučen ples, ki smo ga plesali na skladbo Ob bistrem potoku je mlin. Učenci so v delu uživali, tema voda pa je bila v našem projektu že lani naša stalnica. Spomnili smo se tudi lanskega obiska pri g. županu, ki nam je predstavil kako je z oskrbo vode v domačem kraju. Ob fotografijah pa smo podoživeli tudi obisk Vodne postaje v naši šoli, ki smo si jo prislužili z marljivim delom v projektu.

  fote006    fot759f
  matej-1    zala   c5beana

 

 

 

DEKD 3.R 2017

Učenci so se na krilih domišljije podali v svet pisanja. S Kapljico vode so potovali v širni svet. Prispevki, ki so nastali, pričajo o bogatem domišljijskem svetu tretješolcev. Izbrali smo tri prispevke, ki jih bomo tudi predstavili. Svoje delo so pri LUM nadgradili in ilustrirali vsak svoj pisni izdelek. Pri MAT smo predstavili porabo vode v štirh šolah- v primerljivih oddelkih. Lani smo bili Vodni agenti-člani mednarodnega projekta. Skrbno smo merili porabo vode. Za prikaz smo izbrali obdobje od januarja do junija 2017. Učenci so ob stolpičnem prikazu ugotavljali, da je poraba vode kar povsod približno enaka. Naučili smo se novo ljudsko Dekle je po vodo šlo. Na novo pa smo priredili lani naučen ples, ki smo ga plesali na skladbo Ob bistrem potoku je mlin. Učenci so v delu uživali, tema voda pa je bila v našem projektu že lani naša stalnica. Spomnili smo se tudi lanskega obiska pri g. županu, ki nam je predstavil kako je z oskrbo vode v domačem kraju. Ob fotografijah pa smo podoživeli tudi obisk Vodne postaje v naši šoli, ki smo si jo prislužili z marljivim delom v projektu.

DEKD 1.R 2017

Pri obravnavi vodoravne črte smo ob opazovanju vode v kozarcu in črti spregovorili tudi o lastnosti vode. Učenci so iskali teme, kaj vse se spomnijo ob besedi voda. Preden smo nadaljevali glasbo s časopisom, so pregledali fotografije in izrezali tisti, ki so našli na temo voda. Na to tematiko so vsak dan iskali po knjigah – nastajali manjši plakati. Osem krogov odličnosti – odgovornost, ali dovolj pijem. Vsak dan imajo na mizi vodo ali čaj. Podobno smo izbrali vsebine o vodi  MOČ FOTOGRAFIJE. Pri LUM smo povezali tematiko vode s slikanjem na mokro. Pri SLJ smo spoznali Pravljico Žabji kralj. Pri GUM smo prepevali, spremljali z glasbili in dramatizirali pesem TRI LUŽE, spoznali pa Slomškovo pesem NAJBOLJŠE SLADKO VINCE ob ozvedbi ansambla Slovenija in spremljavi citer. pogovorili smo se tudi o starih besedah.  ŠPORTNI DAN je bil zadnji dan kot zaključek tedna posvečen opazovanju vode v naravi (tudi rosa, megla, dež), vodovodna zajetja, spremljali smo pot Hudinje, Breznice, Hočne, umetnega izliva in naravnega izliva, se srečali z dedkom in babico učenca, ki sta nas sprejela v hiši, kjer je dedi Jože odraščal in nam pokazala slap Dantejev pekel, ruševine mlina. Pri Goležu smo si ogledali izvir, poskusili vodo, nekaj korakov naprej se pod mostom ob bregu Hudinje igrali s kamenčki kot otroci nekoč. Ker se učimo orientacijo, smo izkoristili in se naučili levi in desni breg. Po poti smo tudi večkrat zaprli oči in prisluhnili šumenju – blizu, daleč, kadar voda pada v globino…Ugotavljali smo, da nas voda pomirja, če hodimo v tišini in prisluhnemu zvoku narave. Vsak dan v tem tednu smo se dotaknili teme VODA. Tudi doma so iskali in spraševali na to temo, delali poskuse. Skozi šolsko leto bomo obravnavali še pesem POTOČEK, pa tudi pri SLJ se bomo v okviru književnosti ustavili ob tej temi.