DEKD 3.r 2017

Učenci so se na krilih domišljije podali v svet pisanja. S Kapljico vode so potovali v širni svet. Prispevki, ki so nastali, pričajo o bogatem domišljijskem svetu tretješolcev. Izbrali smo tri prispevke, ki jih bomo tudi predstavili. Svoje delo so pri LUM nadgradili in ilustrirali vsak svoj pisni izdelek. Pri MAT smo predstavili porabo vode v štirih šolah- v primerljivih oddelkih. Lani smo bili Vodni agenti-člani mednarodnega projekta. Skrbno smo merili porabo vode. Za prikaz smo izbrali obdobje od januarja do junija 2017.Učenci so ob stolpičnem prikazu ugotavljali, da je poraba vode kar povsod približno enaka. Naučili smo se novo ljudsko Dekle je po vodo šlo. Na novo pa smo priredili lani naučen ples, ki smo ga plesali na skladbo Ob bistrem potoku je mlin. Učenci so v delu uživali, tema voda pa je bila v našem projektu že lani naša stalnica. Spomnili smo se tudi lanskega obiska pri g. županu, ki nam je predstavil kako je z oskrbo vode v domačem kraju. Ob fotografijah pa smo podoživeli tudi obisk Vodne postaje v naši šoli, ki smo si jo prislužili z marljivim delom v projektu.

  fote006    fot759f
  matej-1    zala   c5beana

 

 

 

PROJEKT DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017

Prvič se v letošnjem šolskem letu  OŠ Vitanje pridružuje nacionalnemu projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE (DEKD), ki je del evropskega projekta. Namen DEKD je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in naravne dediščine okrog nas. Letošnja tema, Voda – od mita do arhitekture  želi opozoriti  na ogroženo dediščino voda.

Z velikim navdušenjem smo se mentorji in učenci posvetili različnim vidikom obravnave hidrološke dediščine.
Na razredni stopnji so izpostavili vodo kot vrednoto (mentorica Rosana Buh) . Več…
Spremljali so pot Hudinje, Breznice, Hočne (mentorici Breda Jakop in Vera Pesjak). Več…
Peli so pesem Dekle je po vodo šla, igrali  igro  Voda čarodejka, deklamirali verze o vodi, ki so jih sami zapisali (mentorici Magda Pušnik in Melita Hrovat). Več…
Govorili so o oskrbi s kvalitetno vodo in njenim varčevanjem. (mentorica Lidija Črešnik). Več…
Dramatizirali so pravljico Pod medvedovim dežnikom ali zaplesali ples Ob bistrem potoku je mlin (mentorica Ida Pačnik). Več…
Na predmetni stopnji  so  raziskovali reko Hudinjo in jo makrobiološko analizirali (mentorica Mojca Šegel). Več…
Določali so maso kapljici vode iz Hudinje, raziskovali uporabo vode pri določanju prostornine različnih teles, določali gostoto, hitrost in rečni pretok Hudinje (mentorica Tilka Jakop). Več…
Prebirali so ljudsko bajko Povodni mož v Vitanjskem jezeru in  Vorančevo novelo Vodnjak (mentorica Angela Bornšek). Več…
Sledi vode so poiskali v različnih pesemskih in proznih besedilih. O tem so poročali. (mentorica Jožica Kotnik). Več…
Reke in pregovore na temo vode so prevajali v angleščino (mentorica Andreja Pinter). Več…
Ogledali so si kratek dokumentarni prispevek o vodi v angleščini in spoznali novo besedišče, s pomočjo katerega so v skupinah sestavljali pesmi o vodi (mentorica Petra Čebular). Več…
V slovenskem glasbenem izročilu so iskali sledi obrednega darovanja vodi, poslušali in prepevali slovenske ljudske in umetne pesmi o vodi in jih likovno ilustrativno povezali z gledališčem kamišibaj (mentorica Mojca Koban Dobnik). Več…
Raziskovali so  delovanje mlinskih koles, vodnih turbin in hidroelektrarn (mentor Božidar Zidanšek). Več…
Iskali so pesmi, pripovedi in zgodbe o vodi (mentorica Jožica Vivod). Več…
Odkrivali so kulturno in naravno dediščino ob reki Hudinji od OŠ Vitanje do Rakovca in iskali ideje za vodno učno pot (mentor Robert Pritržnik). Več…
Ogledali so si film Boj na požiralniku (mentorica Sintija Gorenjak). Več…
Pri matematiki so proučevali “VIRTUALNO VODO”.(mentor Suzana Pušnik) Več…
Naše delo v projektu bomo javnosti predstavili na kulturni prireditvi v aprilu 2018, ko bomo izdali tudi tematsko glasilo.
Koordinatorka DEKD na OŠ Vitanje:
Mojca Koban Dobnik
Stran 2 od 3123