Šege in navade v Vitanju; iskanje ljudskih pesmi in pripovedk; v povezavi z izbirnim predmetom prehrana iskanje domačih jedi in prevod receptov v nemščino.