Z učenci smo analizirali življenje včasih in danes. Iskali smo izvor slovenskih priimkov in krajevnih imen s korenom na temo vode.